Poprzednio

SPV WW8

Nazwa pełna

BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000569935

NIP

7010499861

REGON

362211802

Adres siedziby

Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 sierpnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

24,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu może reprezentować spółkę jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

77,1 tys. zł

2020 r.

26,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015