Nazwa pełna

FUNDACJA FRIENDS OF CHABAD LUBAVITCH POLSKA

KRS

0000567110

NIP

5252624205

REGON

362065140

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 19 / 58, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

16 lipca 2015 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji oraz składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015