Nazwa pełna

KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

KRS

0000054951

NIP

5860103848

REGON

190123241

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

Data rejestracji

19 października 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (SKOK IM. Z.CHMIELEWSKIEGO), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW (ART. 2 PKT 1 LIT. A TIR. 3 USTAWY AML)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Pełnomocnicy
 • Od 26 stycznia 2024 r.

  Reprezentowanie kasy krajowej jako kuratora ustanowionego przez komisję nadzoru finansowego w stosunku do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej im. F. Stefczyka oraz wykonywania innych czynności kasy krajowej jako kuratora w zakresie czynności kuratora określonych w art. 72c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz decyzji komisji nadzoru finansowego sygn. Akt dbr-dbrz1. 7610. 14. 2023. Mf z dn. 21. 12. 2023 r. Ws. Ustanowienia kuratora w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej im. F. Stefczyka.

 • Od 26 stycznia 2024 r.

  Reprezentowanie kasy krajowej jako kuratora ustanowionego przez komisję nadzoru finansowego w stosunku do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej im. F. Stefczyka oraz wykonywania innych czynności kasy krajowej jako kuratora w zakresie czynności kuratora określonych w art. 72c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz decyzji komisji nadzoru finansowego sygn. Akt dbr-dbrz1. 7610. 14. 2023. Mf z dn. 21. 12. 2023 r. Ws. Ustanowienia kuratora w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej im. F. Stefczyka.

 • Od 26 stycznia 2024 r.

  Reprezentowanie kasy krajowej jako kuratora ustanowionego przez komisję nadzoru finansowego w stosunku do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej im. F. Stefczyka oraz wykonywania innych czynności kasy krajowej jako kuratora w zakresie czynności kuratora określonych w art. 72c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz decyzji komisji nadzoru finansowego sygn. Akt dbr-dbrz1. 7610. 14. 2023. Mf z dn. 21. 12. 2023 r. Ws. Ustanowienia kuratora w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej im. F. Stefczyka.

 • Od 26 stycznia 2024 r.

  Reprezentowanie kasy krajowej jako kuratora ustanowionego przez komisję nadzoru finansowego w stosunku do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej im. F. Stefczyka oraz wykonywania innych czynności kasy krajowej jako kuratora w zakresie czynności kuratora określonych w art. 72c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz decyzji komisji nadzoru finansowego sygn. Akt dbr-dbrz1. 7610. 14. 2023. Mf z dn. 21. 12. 2023 r. Ws. Ustanowienia kuratora w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej im. F. Stefczyka.

 • Od 26 stycznia 2024 r.

  Reprezentowanie kasy krajowej jako kuratora ustanowionego przez komisję nadzoru finansowego w stosunku do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej im. F. Stefczyka oraz wykonywania innych czynności kasy krajowej jako kuratora w zakresie czynności kuratora określonych w art. 72c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz decyzji komisji nadzoru finansowego sygn. Akt dbr-dbrz1. 7610. 14. 2023. Mf z dn. 21. 12. 2023 r. Ws. Ustanowienia kuratora w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej im. F. Stefczyka.

 • Od 1 lutego 2024 r.

  Reprezentowanie kasy krajowej jako kuratora ustanowionego przez komisję nadzoru finansowego w stosunku do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej im. F. Stefczyka oraz wykonywania innych czynności kasy krajowej jako kuratora w zakresie czynności kuratora określonych w art. 72c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz decyzji komisji nadzoru finansowego sygn. Akt dbr-dbrz1. 7610. 14. 2023. Mf z dn. 21. 12. 2023 r. Ws. Ustanowienia kuratora w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej im. F. Stefczyka.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2006 r.

1,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 908 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001