Dane aktualne

Nazwa pełna

"ROMIKA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 kwietnia 2015 r.

KRS

0000547652

NIP

9511873099

REGON

013177375

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Ludwika Paszkiewicza 6 / 12, 02-781 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2018-12-31

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

 • Chów I hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

 • Uprawa roślin wieloletnich

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą I rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 54629 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

2 aktualne powiązania