Nazwa pełna

ATMSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000521707

NIP

7010437587

REGON

147405160

Adres siedziby

Kolejowa 311, 05-092 Łomianki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

29 sierpnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest komplementariusz - atmsolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sposób reprezentacji komplementariusza: do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. Obecnie członkiem zarządu komplementariusza jest anna maria koturbasz - prezes zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 29 sierpnia 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  4950 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  4950 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  4950 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

130,2 tys. zł

2020 r.

632 tys. zł

2018 r.

4,5 mln zł

2015 r.

799,8 tys. zł

2015
2018
2020
2021
799,8 tys. zł 4,5 mln zł 632 tys. zł 130,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8 mln zł

4,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014