Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 9 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACYJNA OCHO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000512824

NIP

7123287965

REGON

061698332

Data rejestracji

11 czerwca 2014 r.

Adres siedziby

Ogrodowa 6, 20-075 Lublin, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność organizacji profesjonalnych

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu fundacji.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014