Nazwa pełna

INPAY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000512707

NIP

7010430929

REGON

147302566

Adres siedziby

Sienna 86 / 47, 00-815 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 czerwca 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • Od 26 czerwca 2014 r.

  Od 26 czerwca 2014 r.

  Od 26 czerwca 2014 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • Od 26 czerwca 2014 r.

  Od 26 czerwca 2014 r.

  Od 26 czerwca 2014 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

13,7 tys. zł

2018 r.

35,3 zł

2017 r.

162,9 tys. zł

2016 r.

206,3 zł

2015 r.

107,7 tys. zł

2014 r.

42,9 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2020
42,9 tys. zł 107,7 tys. zł 206,3 zł 162,9 tys. zł 35,3 zł 13,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014