Nazwa pełna

GERIAMED PASZKÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000512003

NIP

6793101057

REGON

123127656

Data rejestracji

2 czerwca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

29 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Kalwaryjska 97, 34-113 Paszkówka, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych I niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 17 marca 2017 r.

  400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40 000,00 ZL.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 marca 2018 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 000,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

HTTP://OPIEKAPASZKOWKA.COM/

Adres e-mail

GOSIA.GERIAMED@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014