Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK"

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000051118

NIP

5250003982

REGON

000275671

Data rejestracji

9 października 2001 r.

Adres siedziby

Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

31,6 tys. zł

2017 r.

3,6 tys. zł

2012 r.

27,4 tys. zł

2010 r.

5 tys. zł

2005 r.

63,1 tys. zł

2005
2010
2012
2017
2020
63,1 tys. zł 5 tys. zł 27,4 tys. zł 3,6 tys. zł 31,6 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli za spółdzielnie składa prezes zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli za spółdzielnię składa prezes zarządu z członkiem zarządu albo dwóch członków zarządu albo prezes zarządu i pełnomocnik albo członek zarządu i pełnomocnik

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Pełnomocnicy
  • Od 1 sierpnia 2017 r.

    Pełnomocnik zarządu ds. Finansowo-rachunkowych, pełnomocnictwo do dokonywania czynności i składania oświadczeń w imieniu zarządu z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości wobec organów administracji rządowej i samorządowej, dokonywania czynności i składania oświadczeń w imieniu zarządu wobec banków (w tym wydawanie poleceń płatniczych, dokonywania wezwań do zapłaty i wystawiania not obciążających.

  • Od 1 sierpnia 2017 r.

    Pełnomocnik zarządu ds. Produkcji wydawniczej, pełnomocnictwo do podpisywania umów z zakładami poligraficznymi w imieniu spółdzielni

  • Od 1 sierpnia 2017 r.

    Pełnomocnik zarządu ds. Wydawniczych, pełnomocnictwo do podpisywania umów wydawniczych i handlowych w imieniu spółdzielni

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI ARS 867 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015