Nazwa pełna

SAMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000510290

NIP

1132876528

REGON

147254672

Data rejestracji

23 maja 2014 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Rzymska 9, 03-976 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

67.7 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 23 maja 2014 r.

  687 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.350,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 192 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.600,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 259 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.950,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
 • PROKURA MIESZANA (ART. 109(4) §1(1) KODEKSU CYWILNEGO) WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014