Poprzednio

CORNER MEDIA

Nazwa pełna

CORNER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000507517

NIP

7123286919

REGON

061674573

Adres siedziby

3 Maja 18 / 2, 20-078 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 kwietnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Kuratorzy
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 kwietnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  36,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  73

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 kwietnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

244,8 tys. zł

2018 r.

14,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014