Dane aktualne

Nazwa pełna

OSIELSKO RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 maja 2014 r.

KRS

0000507474

NIP

5252586717

REGON

147232570

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu jest upoważniony samodzielnie do reprezentowania spółki I składania oświadczeń w imieniu spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »