Nazwa pełna

WAREXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000050531

NIP

5250009855

REGON

013194379

Adres siedziby

Oboźna 1A, 00-340 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE TJ. PREZESA ZARZĄDU PONIEWAŻ NIE JEST MOŻLIWE USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W INNY SPOSÓB, Z UWAGI NA FAKT, ŻE WAREXPO SP. Z O.O. JEST JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĄ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,2 mln zł

  Liczba udziałów

  24601

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

13,8 mln zł

2020 r.

214,9 tys. zł

2017 r.

494,8 tys. zł

2015 r.

235,3 tys. zł

2015
2017
2020
2023
235,3 tys. zł 494,8 tys. zł 214,9 tys. zł 13,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.WAREXPO.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 54783 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001