Nazwa pełna

RAPTOR-CASINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000500040

NIP

7010414824

REGON

147125992

Adres siedziby

Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2014 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Kuratorzy
 • Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu rejonowego dla m. St. Warszawy w warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. Sygn. Akt viii gc 4152/19.

 • Od 17 grudnia 2020 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie referendarza sądowego przy sądzie okręgowym w warszawie, wydział xvi gospodarczy, z dnia 08. 07. 2020 roku, sygn. Akt xvi gnc 1733/19 (sprostowane w dniu 22. 09. 2020 roku); Na podstawie art. 69 par. 1 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie adwokata zbigniewa kozyry w sprawie dla raptor-casings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie

  Data powołania

  08.07.2020

 • Od 7 stycznia 2021 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu rejonowego gdańsk- północ w gdańsku v wydziału gospodarczego z dnia 11. 12. 2020r. , sygn. Akt v gnc 677/20 do reprezentowania spółki w niniejszym postępowaniu

  Data powołania

  11.12.2020

 • Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu okręgowego w warszawie xx wydział gospodarczy z dnia 30. 03. 2021 r. Sygn. Akt xx gnc 2014/20 w sprawie z powództwa banku gospodarstwa krajowego w warszawie o zapłatę; W trybie art. 69 § 1 kpc

  Data powołania

  30.03.2021

 • Od 18 listopada 2021 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu rejonowego dla m. St. Warszawy w warszawie xvii wydział gospodarczy z dnia 2 września 2021 r. , sygn. Akt xvii gnc 9700/19; Kurator ustanowiony na podstawie art. 69 par. 1 kpc

 • Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu rejonowego gdańsk – północ w gdańsku iv wydział gospodarczy z dnia 18. 02. 2022 r. Sygn. Akt iv gnc 4550/21 w sprawie z powództwa prime car management spółki akcyjnej z siedzibą w gdańsku o zapłatę; W trybie art. 69 § 1 kpc

  Data powołania

  18.02.2022

 • Od 3 kwietnia 2023 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu rejonowego gdańsk-północ w gdańsku w warszawie wydział iv gospodarczy z dnia 15 czerwca 2022. , sygn. Akt ivgnc 503/22, na podstawie art. 69 k. P. C. W zw. Z art. 210 par. 1 k. S. H.

  Data powołania

  22.02.2021

 • Od 18 lipca 2023 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu rejonowego gdańsk-północ w gdańsku wydział v gospodarczy z dnia 04. 01. 2023 roku, sygn. Akt gnc 399/22, na podstawie art. 69 k. P. C.

  Data powołania

  04.01.2023

Wspólnicy
 • Od 22 września 2014 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 września 2014 r.

  Wartość udziałów

  80 tys. zł

  Liczba udziałów

  1600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

13 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014