Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 20 września 2019 r.

Nazwa pełna

CENTRUM VIZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000475715

NIP

5272698572

REGON

146820030

Data rejestracji

4 września 2013 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • Transport kolejowy towarów

 • Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • Transport morski i przybrzeżny towarów

 • Transport wodny śródlądowy towarów

 • Magazynowanie i przechowywanie towarów

 • Działalność usługowa wspomagająca transport

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność agencji pracy tymczasowej

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

 • Działalność centrów telefonicznych (call center)

 • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy
 • Od 4 września 2013 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  4.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  90

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013