Poprzednio

RONWOOD INVESTMENTS

Nazwa pełna

ZOLKIEWICZ & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000471955

NIP

5272697360

REGON

146805733

Data rejestracji

31 lipca 2013 r.

Adres siedziby

Ludwika Narbutta 83 / H15, 02-524 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

305 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje: prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo zaś inny członek zarządu działający: łącznie z innym członkiem zarządu (w tym z prezesem lub wiceprezesem" lub łącznie z prokurentem (w tym łącznie z prokurentem łącznym).

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
  • Od 21 października 2014 r.

    6.099 udziałów o łącznej wartości 304.905,- udziałów

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014