Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 5 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

BUDOWLANA OZIĘBŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000469766

NIP

5242761225

REGON

146779786

Data rejestracji

15 lipca 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Budowlana 7 / 1, 03-315 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową dróg i autostrad

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność agencji reklamowych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 14 grudnia 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  95.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  95.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  300.000 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  255.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 24 czerwca 2019 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013