Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 30 listopada 2018 r.

Nazwa pełna

"SOZOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000467915

NIP

9512368920

REGON

146757460

Data rejestracji

3 lipca 2013 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Piecuszka 1, 02-836 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja artykułów spożywczych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

 • Produkcja napojów bezalkoholowych; Produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Reklama

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 3 lipca 2013 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 lipca 2013 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013