Nazwa pełna

"SOZOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000467915

NIP

9512368920

REGON

146757460

Data rejestracji

3 lipca 2013 r.

Data ostatniej zmiany

30 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Piecuszka 1, 02-836 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja artykułów spożywczych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

 • Produkcja napojów bezalkoholowych; Produkcja wód mineralnych I pozostałych wód butelkowanych

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Reklama

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników I agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 3 lipca 2013 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 lipca 2013 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013