Nazwa pełna

LITTLE BIG DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000441443

NIP

7010360755

REGON

146405459

Adres siedziby

Feliksa Nowowiejskiego 2B, 20-880 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 listopada 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

11,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 23 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  5,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  52

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 lutego 2015 r.

  Wartość udziałów

  4,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 października 2017 r.

  Wartość udziałów

  1,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  18

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

36 tys. zł

2020 r.

837,7 tys. zł

2017 r.

861,4 tys. zł

2013 r.

761,8 tys. zł

2013
2017
2020
2021
761,8 tys. zł 861,4 tys. zł 837,7 tys. zł 36 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

980,8 tys. zł

689,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012