Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

36 tys. zł

2020 r.

837,7 tys. zł

2017 r.

861,4 tys. zł

2013 r.

761,8 tys. zł

2013
2017
2020
2021
761,8 tys. zł 861,4 tys. zł 837,7 tys. zł 36 tys. zł