Nazwa pełna

DARIMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000440572

NIP

6572908867

REGON

260654409

Adres siedziby

Prosta 42, 25-371 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 listopada 2012 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

55 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 29 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  27,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  550

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  27,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  550

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,8 tys. zł

2021 r.

50,4 tys. zł

2020 r.

258,2 tys. zł

2015 r.

9 tys. zł

2015
2020
2021
2022
9 tys. zł 258,2 tys. zł 50,4 tys. zł 1,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW