Nazwa pełna

CYRANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000436877

NIP

7010357718

REGON

146360604

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 października 2012 r.

Kapitał zakładowy

11,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i występowania w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 2 sierpnia 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

  • Od 2 sierpnia 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 2 sierpnia 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015