Poprzednio

ONLINE TECHNOLOGIES HR

Nazwa pełna

HRLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000431372

NIP

8513164774

REGON

321264590

Adres siedziby

Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 sierpnia 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

9,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie (reprezentacja łączna). W przypadku zarządu jednoosobowego do składania woli w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie członek zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
 • ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO (ART.2 UST.2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 29 sierpnia 2012 r.

  Wartość udziałów

  7,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  95

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 maja 2018 r.

  Wartość udziałów

  1,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  23

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

35,6 tys. zł

2017 r.

44,2 tys. zł

2016 r.

103 tys. zł

2015 r.

94,1 zł

2013 r.

20,7 tys. zł

2013
2015
2016
2017
2020
20,7 tys. zł 94,1 zł 103 tys. zł 44,2 tys. zł 35,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.HRLINK.PL

Adres e-mail

KONTAKT@HRLINK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013