Nazwa pełna

PROSCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000426404

NIP

1182085680

REGON

146201610

Adres siedziby

Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 lipca 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

9,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,4 mln zł

2021 r.

6,1 mln zł

2020 r.

5,4 mln zł

2019 r.

4,5 mln zł

2018 r.

5 mln zł

2017 r.

5 mln zł

2016 r.

4 mln zł

2015 r.

3,7 mln zł

2014 r.

4,1 mln zł

2013 r.

1,6 mln zł

2012 r.

17 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
17 tys. zł 1,6 mln zł 4,1 mln zł 3,7 mln zł 4 mln zł 5 mln zł 5 mln zł 4,5 mln zł 5,4 mln zł 6,1 mln zł 4,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013