Nazwa pełna

REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBINIE

KRS

0000041752

NIP

6922100486

REGON

390632166

Adres siedziby

Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

18,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego samodzielnie - prezes zarządu lub prokurent, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

750,6 tys. zł

2023 r.

5,1 mln zł

2022 r.

3,9 mln zł

2021 r.

35,1 mln zł

2020 r.

505,8 tys. zł

2019 r.

62,8 tys. zł

2018 r.

9,7 tys. zł

2017 r.

30,5 tys. zł

2016 r.

53 tys. zł

2015 r.

27,7 tys. zł

2014 r.

22,6 tys. zł

2013 r.

13,8 tys. zł

2012 r.

1,5 tys. zł

2006 r.

21,4 tys. zł

2004 r.

50,9 tys. zł

2004
2006
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
50,9 tys. zł 21,4 tys. zł 1,5 tys. zł 13,8 tys. zł 22,6 tys. zł 27,7 tys. zł 53 tys. zł 30,5 tys. zł 9,7 tys. zł 62,8 tys. zł 505,8 tys. zł 35,1 mln zł 3,9 mln zł 5,1 mln zł 750,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1676 SĄD REJONOWY W LEGNICY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001