Nazwa pełna

BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000416610

NIP

8471612451

REGON

281385947

Adres siedziby

Aleje Lipowe 6A, 19-400 Olecko, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

30 marca 2012 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy wspólnik samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 marca 2012 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 26 lutego 2014 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 29 stycznia 2015 r.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

55,1 tys. zł

2020 r.

2,6 mln zł

2019 r.

5 mln zł

2018 r.

22,5 tys. zł

2017 r.

2,7 mln zł

2016 r.

209,6 tys. zł

2015 r.

19,2 tys. zł

2014 r.

977,9 tys. zł

2013 r.

60,8 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60,8 tys. zł 977,9 tys. zł 19,2 tys. zł 209,6 tys. zł 2,7 mln zł 22,5 tys. zł 5 mln zł 2,6 mln zł 55,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

18,2 mln zł

8,1 mln zł

2007 - 2013

1

2,2 mln zł

757,8 tys. zł

Łącznie

5

20,4 mln zł

8,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012