Nazwa pełna

GRUPA PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000411118

NIP

8641949104

REGON

260587268

Adres siedziby

Błonie 8, 27-600 Sandomierz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 lutego 2012 r.

Kapitał zakładowy

720 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do skłdania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest, obok prezesa zarządu, także dwóch prokurentów działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 29 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  72 tys. zł

  Liczba udziałów

  144

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  72 tys. zł

  Liczba udziałów

  144

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  144 tys. zł

  Liczba udziałów

  288

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 stycznia 2016 r.

  288 udziałów o łącznej wartości 144 000,00 zł 2

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  144 tys. zł

  Liczba udziałów

  288

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  144 tys. zł

  Liczba udziałów

  288

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,1 tys. zł

2020 r.

73,3 tys. zł

2016 r.

31,7 tys. zł

2015 r.

16,5 tys. zł

2014 r.

11,3 tys. zł

2013 r.

4,2 tys. zł

2012 r.

873,2 zł

2012
2013
2014
2015
2016
2020
2021
873,2 zł 4,2 tys. zł 11,3 tys. zł 16,5 tys. zł 31,7 tys. zł 73,3 tys. zł 8,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012