Nazwa pełna

"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000408273

NIP

6211766191

REGON

300820828

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 stycznia 2012 r.

Kapitał zakładowy

9,8 mln zł

Kapitał wpłacony

9,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

DNP

Liczba wyemitowanych akcji:

98 mln

Wartość rynkowa:

45,9 mld zł

Decyzje UOKiK

31 października 2023 r.

DKK-260/2023

Kontrola koncentracji

31 grudnia 2019 r.

DKK-270/2019

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

20,7 mln zł

2021 r.

20 mln zł

2020 r.

13,6 mln zł

2019 r.

10,3 mln zł

2018 r.

7,6 mln zł

2017 r.

6,2 mln zł

2016 r.

4,6 mln zł

2015 r.

4,2 mln zł

2014 r.

3 mln zł

2013 r.

2,5 mln zł

2012 r.

2,1 mln zł

2011 r.

1,4 mln zł

2010 r.

157 tys. zł

2009 r.

214,2 tys. zł

2008 r.

13,9 tys. zł

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13,9 tys. zł 214,2 tys. zł 157 tys. zł 1,4 mln zł 2,1 mln zł 2,5 mln zł 3 mln zł 4,2 mln zł 4,6 mln zł 6,2 mln zł 7,6 mln zł 10,3 mln zł 13,6 mln zł 20 mln zł 20,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.GRUPADINO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011