Nazwa pełna

IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000397833

NIP

7811873406

REGON

301936438

Adres siedziby

Feliksa Nowowiejskiego 5, 61-731 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 października 2011 r.

Kapitał zakładowy

5,3 tys. zł

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. Przy zarządzie jednoosobowym oświadczenia woli w imieniu spółki są składane jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 3 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  1,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  1,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  1,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012