Nazwa pełna

FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000388847

NIP

6842623029

REGON

180706507

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 czerwca 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania jednorazowo do kwoty 200. 000,00 zł ale nie więcej niż łącznie do kwoty 1. 000. 000,00 zł w roku kalendarzowym, w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek zarządu, powyżej tej kwoty upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 15 stycznia 2019 r.

  Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

133,7 tys. zł

2021 r.

512,1 tys. zł

2020 r.

116,7 tys. zł

2018 r.

145,3 tys. zł

2017 r.

43,3 mln zł

2016 r.

110 tys. zł

2015 r.

2,5 mln zł

2014 r.

4 mln zł

2013 r.

107,7 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022
107,7 tys. zł 4 mln zł 2,5 mln zł 110 tys. zł 43,3 mln zł 145,3 tys. zł 116,7 tys. zł 512,1 tys. zł 133,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

133,2 mln zł

43,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012