Nazwa pełna

INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000037732

NIP

7390202056

REGON

510523536

Adres siedziby

Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

12,8 mln zł

Kapitał wpłacony

12,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest: - współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem, jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest - działanie prezesa zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,7 mln zł

2021 r.

1,8 mln zł

2020 r.

158,2 tys. zł

2019 r.

2,9 mln zł

2015 r.

83,4 tys. zł

2014 r.

57,1 tys. zł

2013 r.

172,2 tys. zł

2012 r.

174,7 tys. zł

2011 r.

278,1 tys. zł

2010 r.

572,9 zł

2009 r.

578,3 tys. zł

2008 r.

787,5 zł

2006 r.

376 tys. zł

2005 r.

420 zł

2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2019
2020
2021
2022
420 zł 376 tys. zł 787,5 zł 578,3 tys. zł 572,9 zł 278,1 tys. zł 174,7 tys. zł 172,2 tys. zł 57,1 tys. zł 83,4 tys. zł 2,9 mln zł 158,2 tys. zł 1,8 mln zł 2,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.INDYKPOL.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@INDYKPOL.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1466 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W OLSZTYNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001