Nazwa pełna

DINO KROTOSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000369913

NIP

6211803638

REGON

301584979

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 listopada 2010 r.

Kapitał zakładowy

55 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa jedyny członek zarządu. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,3 mln zł

2021 r.

1,1 mln zł

2020 r.

1 mln zł

2019 r.

1,5 mln zł

2018 r.

1,2 mln zł

2017 r.

937,2 tys. zł

2016 r.

808,1 tys. zł

2015 r.

689,9 tys. zł

2014 r.

268,2 tys. zł

2013 r.

589,7 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
589,7 tys. zł 268,2 tys. zł 689,9 tys. zł 808,1 tys. zł 937,2 tys. zł 1,2 mln zł 1,5 mln zł 1 mln zł 1,1 mln zł 1,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011