Nazwa pełna

NOMAD MANAGEMENT GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000366854

NIP

9452149745

REGON

121350752

Adres siedziby

Kącik 4, 30-549 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

29 września 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Czas, na jaki została utworzona organizacja

DO DNIA 01.03.2022R.

Kapitał zakładowy

454,4 tys. zł

Kapitał wpłacony

454,4 tys. zł

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje samodzielnie komplementariusz, tj. Nomad management gmbh.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Komplementariusze
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011