Nazwa pełna

T+S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000363790

NIP

5492407424

REGON

121262670

Adres siedziby

Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 września 2010 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

350 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu z prokurentem w przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 września 2010 r.

  Wartość udziałów

  350 tys. zł

  Liczba udziałów

  7000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 12 grudnia 2011 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

 • Od 19 marca 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

 • Od 17 lutego 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA OD DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

 • Od 17 lutego 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

25,7 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

63,9 mln zł

25,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010