Nazwa pełna

FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY

KRS

0000354036

NIP

6762419775

REGON

121200337

Adres siedziby

Stolarska 6 / 30, 31-043 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

15 kwietnia 2010 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu oraz zastępca prezesa może jednoosobowo reprezentować fundację. Członek zarządu niebędący prezesem zarządu ani zastępcą prezesa może reprezentować fundację tylko łącznie z innym członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

Zysk z działalności gospodarczej

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

51,7 tys. zł

2013 r.

12,2 tys. zł

2011 r.

544 zł

2011
2013
2020
544 zł 12,2 tys. zł 51,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010