Nazwa pełna

FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000354036

NIP

6762419775

REGON

121200337

Data rejestracji

15 kwietnia 2010 r.

Adres siedziby

Stolarska 6 / 30, 31-043 Kraków, Polska

Cel działania

1. Wspieranie działalności Polskiej prowincji zakonu kaznodziejskiego (oo. Dominikanów) w zakresie kultu religijnego; 2. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez rozwój i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowości liturgii; 3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 6. Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

51,7 tys. zł

2013 r.

12,2 tys. zł

2011 r.

544 zł

2011
2013
2020
544 zł 12,2 tys. zł 51,7 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu oraz zastępca prezesa może jednoosobowo reprezentować fundację. Członek zarządu niebędący prezesem zarządu ani zastępcą prezesa może reprezentować fundację tylko łącznie z innym członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010