Nazwa pełna

CEMENTOWNIA "ODRA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000035256

NIP

7540334783

REGON

530584806

Adres siedziby

Budowlanych 9, 45-005 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 sierpnia 2001 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

4,9 mln zł

Kapitał wpłacony

4,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa i członka zarządu lub dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

9,1 tys. zł

2023 r.

4,1 mln zł

2022 r.

3,1 mln zł

2021 r.

2,8 mln zł

2020 r.

2,9 mln zł

2019 r.

813,1 tys. zł

2018 r.

32,7 mln zł

2017 r.

3,6 mln zł

2016 r.

648,1 tys. zł

2015 r.

2,1 tys. zł

2014 r.

38,5 tys. zł

2013 r.

93,6 tys. zł

2012 r.

12,6 tys. zł

2011 r.

11,6 tys. zł

2010 r.

15,6 tys. zł

2009 r.

17,4 tys. zł

2008 r.

9,3 tys. zł

2007 r.

391,9 tys. zł

2006 r.

460,5 tys. zł

2004 r.

426,2 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
426,2 tys. zł 460,5 tys. zł 391,9 tys. zł 9,3 tys. zł 17,4 tys. zł 15,6 tys. zł 11,6 tys. zł 12,6 tys. zł 93,6 tys. zł 38,5 tys. zł 2,1 tys. zł 648,1 tys. zł 3,6 mln zł 32,7 mln zł 813,1 tys. zł 2,9 mln zł 2,8 mln zł 3,1 mln zł 4,1 mln zł 9,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

80,6 mln zł

32,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.ODRASA.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1561 SĄD REJONOWY W OPOLU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015