Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 27 września 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000347440

NIP

7010218282

REGON

142243988

Data rejestracji

28 stycznia 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Mokotowska 17 / 33, 00-640 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe drukowanie

  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność obiektów kulturalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu lub 2 członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Rada Stowarzyszenia Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.KONGRESKOBIET.PL

Adres e-mail

BIURO@KONGRESKOBIET.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015