Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000347440

NIP

7010218282

REGON

142243988

Data rejestracji

28 stycznia 2010 r.

Adres siedziby

Mokotowska 17 / 33, 00-640 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe drukowanie

  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność obiektów kulturalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu lub 2 członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Stowarzyszenia Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.KONGRESKOBIET.PL

Adres e-mail

BIURO@KONGRESKOBIET.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015