Nazwa pełna

BIOPOLINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000345851

NIP

9462595328

REGON

060566982

Adres siedziby

Kunickiego 45, 20-417 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 stycznia 2010 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo przez prezesa zarządu lub prokurentów.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 9 października 2017 r.

  Wartość udziałów

  76 tys. zł

  Liczba udziałów

  76

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 listopada 2020 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

27,4 tys. zł

2019 r.

4,5 mln zł

2017 r.

1,5 mln zł

2015 r.

4,4 tys. zł

2014 r.

60,7 tys. zł

2013 r.

33 tys. zł

2011 r.

2 tys. zł

2010 r.

38,5 tys. zł

2010
2011
2013
2014
2015
2017
2019
2020
38,5 tys. zł 2 tys. zł 33 tys. zł 60,7 tys. zł 4,4 tys. zł 1,5 mln zł 4,5 mln zł 27,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

7,4 mln zł

4,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013