Nazwa pełna

SOKÓŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000341795

NIP

7382110658

REGON

121073293

Data rejestracji

17 listopada 2009 r.

Data ostatniej zmiany

3 września 2019 r.

Adres siedziby

Dukielska 83, 38-300 Gorlice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

800 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

 • Sprzedaż detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych I bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna gier I zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Transport drogowy towarów

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, podpisywania oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie członka zarządu I prokurenta

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 26 września 2012 r.

  501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400 800,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 marca 2013 r.

  499 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 399 200,00 ZŁ (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009