Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 20, obowiązujące od 28 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

TOMO INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000340513

NIP

5213545648

REGON

142100237

Data rejestracji

29 października 2009 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Tadeusza Czackiego 3/5 / 309, 00-043 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

15 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność portali internetowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu działający samodzielnie lub prokurent działający samodzielnie

 • Od 29 października 2009 r.

  PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
 • Od 29 października 2009 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 marca 2012 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.TOMOGROUP.PL

Adres e-mail

OFFICE@TOMOGROUP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010