Nazwa pełna

OPEN HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000340457

NIP

6762412388

REGON

121057609

Adres siedziby

Długa 82 / 10, 31-146 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 października 2009 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

165 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest upoważniony do jednoosobowej reprezentacji spółki

Wspólnicy
 • Od 30 października 2009 r.

  Wartość udziałów

  149 tys. zł

  Liczba udziałów

  1490

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

761,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010