Nazwa pełna

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000340251

NIP

7712790864

REGON

100538529

Data rejestracji

23 października 2009 r.

Adres siedziby

R.dmowskiego 38 B, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

74,1 mln zł

Kapitał docelowy

10,7 mln zł

Kapitał wpłacony

74,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

ZMT

Liczba wyemitowanych akcji:

105,9 mln

Wartość rynkowa:

97,5 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i prokurentem łącznym. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 16 stycznia 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Adres www

WWW.ZAMETSA.COM

Adres e-mail

ZAMET@ZAMETSA.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009