Nazwa pełna

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000033107

NIP

5540309086

REGON

090523340

Adres siedziby

Księdza Józefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

50,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  45,8 mln zł

  Liczba udziałów

  458

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 37 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,3 mln zł

2022 r.

2,7 mln zł

2021 r.

110,9 tys. zł

2017 r.

79,9 mln zł

2012 r.

10,3 mln zł

2012
2017
2021
2022
2023
10,3 mln zł 79,9 mln zł 110,9 tys. zł 2,7 mln zł 3,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

156,8 mln zł

63,2 mln zł

2007 - 2013

1

22,2 mln zł

9,5 mln zł

Łącznie

3

178,9 mln zł

72,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2491 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015