Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

156,8 mln zł

63,2 mln zł

2007 - 2013

1

22,2 mln zł

9,5 mln zł

Łącznie

3

178,9 mln zł

72,7 mln zł