Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

INSTYTUT PRAWA I SPOŁECZEŃSTWA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000328112

NIP

5252455613

REGON

141830525

Data rejestracji

27 kwietnia 2009 r.

Adres siedziby

Ursynowska 20 / 4, 02-605 Warszawa, Polska

Cel działania

Wspieranie rozwoju społeczeństwa w zakresie wzrostu instytucjonalnego, polityki prawa nowoczesnych regulacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu działający jednoosobowo.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY