Nazwa pełna

"CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000328106

NIP

8151763728

REGON

180405906

Adres siedziby

Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 kwietnia 2009 r.

Kapitał zakładowy

67,6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje prezes zarządu lub prokurent. W przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentuje prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PEŁNI ZARZĄD POWIATU. POWIAT ŁAŃCUCKI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW JEST ORGANEM UCHWAŁODAWCZYM, DECYDUJĄCYM O NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH SPÓŁKI. ZGROMADZENIE PODEJMUJE UCHWAŁY W SPRAWACH OKREŚLONYCH W KSH I UMOWIE SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  67,6 mln zł

  Liczba udziałów

  1351

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

287,2 tys. zł

2022 r.

316,5 tys. zł

2021 r.

76,5 tys. zł

2020 r.

194,4 tys. zł

2019 r.

151,9 tys. zł

2018 r.

143,9 tys. zł

2017 r.

209,8 tys. zł

2016 r.

311,9 tys. zł

2015 r.

58 tys. zł

2014 r.

21,3 tys. zł

2013 r.

23,1 tys. zł

2012 r.

26,6 tys. zł

2011 r.

22,9 tys. zł

2010 r.

19,9 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
19,9 tys. zł 22,9 tys. zł 26,6 tys. zł 23,1 tys. zł 21,3 tys. zł 58 tys. zł 311,9 tys. zł 209,8 tys. zł 143,9 tys. zł 151,9 tys. zł 194,4 tys. zł 76,5 tys. zł 316,5 tys. zł 287,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

55,2 mln zł

12,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009