Nazwa pełna

YIELDBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000324436

NIP

6792996939

REGON

120849171

Data rejestracji

26 lutego 2009 r.

Data ostatniej zmiany

23 września 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

47.6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 9 września 2009 r.

  891 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.550,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009