Nazwa pełna

"BUSINESS BRIDGE GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000317527

NIP

8942960276

REGON

020842769

Data rejestracji

17 listopada 2008 r.

Adres siedziby

Legnicka 65 / 1, 54-205 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu do kwoty 100 000,00zł (sto tysięcy złotych), powyżej tej kwoty upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres WWW

BIURO@BBGROUP.COM.PL

Adres e-mail

WWW.BBGROUP.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008