Nazwa pełna

"BUSINESS BRIDGE GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000317527

NIP

8942960276

REGON

020842769

Data rejestracji

17 listopada 2008 r.

Adres siedziby

Legnicka 65 / 1, 54-205 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

175,7 tys. zł

2020 r.

69 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu do kwoty 100 000,00zł (sto tysięcy złotych), powyżej tej kwoty upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres www

BIURO@BBGROUP.COM.PL

Adres e-mail

WWW.BBGROUP.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008