Poprzednio

POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA

Nazwa pełna

POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000031635

NIP

9542312373

REGON

276709807

Adres siedziby

Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

6 mln zł

Zatrudnienie

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

02. 07. 2014 r. Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników nr 1/2014 z dnia 2. 07. 2014 r. W sprawie rozwiązania i likwidacji spółki Polska energia - pierwsza kompania handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników nr 2/2014 z dnia 2. 07. 2014 r. W sprawie powołania likwidatorów spółki Polska energia - pierwsza kompania handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt notarialny z dnia 2 lipca 2014 r. Sporządzony przez notariusza saturnina ociessę z kancelarii notarialnej w sosnowcu, rep. Anr 5912/2014.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2006 r.

5,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 17170 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001