Nazwa pełna

AP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000308964

NIP

6762379248

REGON

120726362

Adres siedziby

Aleja Marszałka Ferdinanda Focha 32 / 3, 30-119 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 czerwca 2008 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy osoba ta uprawniona jest do reprezentowania spółki we wszelkich sprawach bez jakichkolwiek ograniczeń. W przypadku, gdy zarząd składa się z więcej nież jednej osoby, do reprezentowania spółki na zewnątrz oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów w ramach czynności prawnych lub spraw, w których wysokość zobowiązania spółki, wartość przedmiotu czynności prawnej lub prawa: -nie przekracza kwoty 50. 000,00 zł uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie i jednoosobowo -przekracza kwotę 50. 000,00 zł ale nie przekracza kwoty 200. 00,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, -przekracza kwotę 200. 000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, z tym zastrzeżeniem, że w każdym takim przypadku wymagane jest aby współdziałał wiceprezes zarządu

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 26 czerwca 2008 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008